Risicoverzekeringen

Risicoverzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering

Als je een hypotheek aanvraagt dan heb je in de meeste gevallen ook een overlijdensrisicoverzekering nodig. Wil je bijvoorbeeld een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan stelt NHG als voorwaarde dat het gedeelte van de hypotheek dat boven 80 % van de marktwaarde van de woning uit komt, wordt afgedekt met deze verzekering. Bij hypotheken zonder NHG verschilt deze grens per geldverstrekker (bijvoorbeeld het deel boven 50 % of 60 %). Onze financieel adviseur kan adviseren om een hoger verzekerd bedrag te nemen dan de geldverstrekker eist. Dit vermindert namelijk de financiële druk op je nabestaanden.

Een overlijdensrisicoverzekering (orv) keert uit als jij voor een bepaalde datum overlijdt. De uitkering stelt jouw partner of nabestaanden bijvoorbeeld in staat de hypotheek (deels) af te lossen en zo in de woning te kunnen blijven wonen.

Leeftijd

De maximumleeftijd bij aanvang van een overlijdensrisicoverzekering ligt bij de meeste verzekeraars tussen de 60 en 70 jaar. Daarnaast is ook je eindleeftijd van belang. Dat is de leeftijd die jij hebt op het moment dat de verzekering stopt. De maximale eindleeftijd ligt bij de meeste verzekeraars tussen de 70 en 80 jaar.

Dekking overlijdensrisicoverzekering

Het eventueel uit te keren bedrag (het verzekerde bedrag) wordt bij aanvang van de verzekering vastgesteld. Dat kan een vast bedrag zijn, maar je kunt ook kiezen voor een dalende overlijdensrisicoverzekering. Het verzekerde bedrag neemt dan tijdens de looptijd af. Zo’n verzekering sluit je af in combinatie met een hypotheek waarop wordt afgelost. Bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Het verzekerd bedrag loopt dan in lijn met de (dalende) hypotheekschuld.

Gezondheidsverklaring

Als je een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten, kan je gezondheid een knelpunt zijn. Zeg daarom nooit zo maar een oude verzekering op, voordat je bij de nieuwe verzekeraar medisch goedgekeurd bent. Verzekeraars eisen een gezondheidsverklaring en zelfs boven een bepaald verzekerd bedrag, meestal € 300.000,-, een medische keuring.

Tussentijds beëindigen

Je gaat een overlijdensrisicoverzekering aan voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld 30 jaar. Je kunt de verzekering tussentijds beëindigen. Bij sommige verzekeraars bouw je een premiereserve op, deze wordt bij beëindiging uitbetaald. In de meeste gevallen krijg je echter niets uitgekeerd, omdat de kans op tussentijdse beëindiging in de vorm van een korting in de premie is verwerkt.

Kosten overlijdensrisicoverzekering

De kosten voor een overlijdensrisicoverzekering zijn afhankelijk van:

  • Het verzekerde bedrag
  • Gelijkblijvende of dalende periodieke uitkering
  • Jouw leeftijd
  • Jouw gezondheid op het moment van afsluiten van de polis
  • Roker of niet-roker

Onze financieel adviseur bekijkt welke verzekeraar het beste bij jou en bij jouw (toekomstige) situatie past en informeert je graag over de mogelijkheden.